Σπάτα - Αρτέμιδα
Μελέτη για τα λύματα της Νότιας Αρτέμιδας

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

 

Την έγκριση για την μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου, μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

 

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.257.844,99€ (με ΦΠΑ).

 

Η μελέτη θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του και αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6 έως 14 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων σε αυτή τη Δ.Ε. ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα, με την υλοποίηση των οποίων αναμένεται η αποτροπή μόλυνσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS